Ölen Kişinin Kredisi Ne Olur?

Toplumda hemen hemen her insan gerek konut, gerek araç, gerek ihtiyaç gibi bir çok sebeple kredi ürünlerinden yararlanmaktadır. Krediler bu gibi durumlar için kişilerin ihtiyaçlarını karşılamada faydalı olduğu düşünülür. Öyledir de fakat hiç bir canlının yaşamına dair kesinleştirilmiş yaşam süresi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla kredi borcu bitmeden herhangi bir sebepten ötürü vefat ile sonuçlanan canlar doğrultusunda kredi sahibinin borcu da yakınlarına yani miras ortakçılarına aktarılmaktadır. Miras ortakçıları arta kalan kredi borcunu ödemekle yükümlendirilmişlerdir. Ama bazı kolaylıklar asıl kredi sabinin yakınlarını kredi borcunu ödeme yükümlülüğünden kurtarmaktadır. Buna da hayat sigortası denilmektedir.

Hayat Sigortası Nedir?

Kişiler kredi çektiklerinde hayat sigortası yaptırabilirler. Hayat sigortasını yapan kurumlar bulunmaktadır. Eğer kişi ileriye dönük düşünü başına herhangi bir olayın gelebileceği ve bu olayın kredi borcunu ödemekten kendini alıkoyacağı ihtimalini gözetiyor ve yakınlarının bu borcu ödemesi gibi bir yükümlülüğünün altına girmelerini istemiyorsa hayat sigortası yapan bir şirkete başvurup kredi sahibinin kredisini ödemeyecek duruma gelmesi halinde krediden kalan borcu hayat sigortasının yaptırıldığı şirket karşılamaktadır.

Bazı bankalar hayat sigortası yapan bazı şirketlerle anlaşma yapıp kredi çekme talebinde bulunan müşterilerini anlaşma yaptığı şirkete yönlendirmektedirler. Hatta bazıları bu konu da müşterilerine hayat sigortası neredeyse yaptırmanın zorunlu olması yönünde diretmektedirler. Fakat kanunda da yer aldığı neticesinde hayat sigortası yaptırmak zorunlu olmamaktadır. Bankaya ilgili kanunun açıklamasıyla bir dilekçe ile cevapta bulunulabilir. Kimi banka müşterisi hayat sigortasının kredi çekeceği banka tarafından yapıldığı yönünde yanlış bir bilgiye sahip olmaktadırlar. Bankalar hayat sigortası yapmamaktadırlar.

Sadece sigortayı yapan şirketle müşteri arasında aracı olmaktadırlar. Hayat sigortası yapan şirketlerin poliçeleri dikkatle okunmalıdır. Çünkü bazı şirketler yalnızca vefat olması durumunda kredi borcunu ödemektedirler.