Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur

Ölen kişinin kredi kartı borcu, tıpkı kalan malları gibi mirasçılarına devredilir. Kredi kartlarına, kredilerde yapıldığı gibi hayat sigortası yapma imkânı bulunmadığından; kredi kartı sahibi hayatını kaybettiğinde, borçlarının kendiliğinden silinmesi gibi bir durum gerçekleşmez. Kredi kartları alırken, herhangi bir kefile ihtiyaç duyulmadığından, kredilerdeki gibi kefile devrolması gibi bir durumla da karşılaşılmaz.

Miras Kalan Borcu Ödemek İstemiyorsak

Kredi kartı borcu olan birisinin vefatı halinde; mirasçılarının mirası kabul etmesi neticesinde; tüm mal varlığını kabul etmenin yanında borç yükünü de kabul etmiş sayılırlar. Bankalar da bu doğrultuda işlem yaparlar. Bu borçları ödemek istemiyorsanız, yapabileceğiniz tek şey; reddi miras yapmaktır. Reddi miras yapmanın da belli bir süresi var. Eğer kanunlarda belirtilen süre içinde reddi miras yapmazsanız; bankalar, mirası kabul ettiğiniz doğrultusunda işlem yaparak, sizin mallarınızda dâhil olmak kaydıyla, borcu sizden tahsil etme hakkına sahip olurlar. Borç ödenene kadar, sizin mallarınıza dahi icra getirme hakları vardır.

Reddi Miras Nedir, Sonucu Ne Olur?

Reddi miras; ölen kişinin tüm mallarıyla birlikte, borçlarının da mirasçıları tarafından kabul edilmemesi durumuna denilir. Vefat halinin gerçekleşmesinden sonra, belli bir süre dâhilinde reddedilmeyen miras, yasal mirasçıları tarafından kabul edilmiş sayılır. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman, kâr zarar durumuna bakarak karar vermek gerekir. Alacağınız miras; borçların çok üzerindeyse kabul etmek mantıklıdır. Fakat ölen kişinin borçları, alınacak mirastan yüksekse, reddi miras yapmak en mantıklısıdır. Reddi miras yapıldığı takdirde, bankalar hiçbir şekilde sizden hak talep edemezler. Vedat eden kişinin mallarına haciz koyarak, alacakları borcu tahsil etmeye çalışırlar. Fakat vefat eden kişinin, hiçbir şekilde parası veya taşınmazı yoksa kredi kartı borcu aynı tahsil edilemeyen kredilerde olduğu gibi batık kredi listesine girerek ortadan kaldırılmış olur.